A Körös-Maros Nemzeti Park pusztáin javában virágzik a mezei, a sárga és a védett, pusztai tyúktaréj. Ha lehajolunk az aprócska, sárga virágokhoz, felfedezhetjük szépségüket.

A pusztai tyúktaréj első magyarországi állományát 2004-ben, Ecsegfalva határában találták meg Igazgatóságunk szakemberei. Ez egyben a faj elterjedésének nyugati határa is. Legsűrűbb állománya (mintegy 500 tő) az ecsegfalvi Ördög-árok menti sáncon található. Emellett a környező védett puszták szikes részein, löszhátain is vannak kisebb foltok. Összességében a Dévaványai-Ecsegi pusztákon közel ezer tő pusztai tyúktaréj található.

Tyúktaréj. Fotó: Széll Antal István

A Csanádi puszták szikes részein, szikpadkáin is virágba borult már a pusztai tyúktaréj. Ezen a környéken két másik faj is honos, mégpedig a mezei és a sárga tyúktaréj, ezek azonban nem védettek. Mezei tyúktaréjok leginkább a tápanyagban gazdagabb árokpartokon nőnek. Mindhárom faj egyedei általában március elején kezdenek virágozni, s mivel ilyenkor a vegetáció még nem indul meg a gyepeken, így könnyen felfedezhetjük az apró, sárga virágokat.

A sárga, a mezei és a pusztai tyúktaréjok nagyon hasonlóak. Leveleik keskenyek, virágjuk sárga színű. Legkönnyebben a hagymájuk alapján lehet őket megkülönböztetni. A védett pusztai tyúktaréj a Csanádi pusztákon belül legnagyobb egyedszámban a Királyhegyesi-pusztán fordul elő.

A cikk borítóképét készítette: Szerémy Szilvia (Tavaszi kiscsillag)