A téli nádas a felületes szemlélő számára kihaltnak tűnhet. Az összeroskadt, avas gyékény és a töredezett nád azonban a figyelmes szemlélő előtt ebben az időszakban is tartogat látnivalót.

Guvat
Halk csippanások, időnként hangos visítások jelzik, hogy valami bujkál a növényzetben. A befagyott vizek nádasaiban guvatok mozognak. A malacvisításra emlékeztető hangjáról elhíresült, galamb méretű vízimadár a hideg ellenére is kitart nálunk, rendszeresen találkozhatunk áttelelő példányaival. Bár legtöbbször hangja árulja csak el, kis szerencsével a nádas szélén meg is pillanthatjuk.

A guvat (Rallus aquaticus) Magyarországon védett faj, természetvédelmi értéke 50 000 Ft.

Szöveg és fotó: Völgyi Sándor

A cikk borítóképét készítette: Kuti Péter (Hajnali keresgélő)