Citrombillegető bukkant fel a Kenderesszigeti-halastavakon

2020.05.18.

A Körös-Maros Nemzeti Park Dévaványai-Ecsegi puszták részterületén eddig több mint 250 madárfaj előfordulását regisztráltuk. A napokban újabb fajjal bővült a lista: a Kenderesszigeti-halastavakon citrombillegetőt figyeltünk meg.

A halastórendszer értékes madárvilágnak nyújt életteret. Május 9-én, madármegfigyelés közben Pabar Zoltán itt látott meg egy tojó citrombillegetőt, melyről fényképet is sikerült készítenie. A madár késő délután egy nyílt vízfolton kialakult növényi uszadékon táplálkozott. Másnap hajnalban már nem sikerült ugyanitt megtalálni.

A citrombillegető a nevét- találóan- élénksárga színezetéről kapta. Fészkelőterületének jelentős részeKelet-Európa északi és középső részeitől Közép-Ázsián át Kínáigterjed. A ’70-es évek óta erőteljesen nyugati irányba terjeszkedő faj. Ukrajnában 1976-ban költött először, de terjeszkedése során elérte Fehéroroszországot, 1987-ben Litvániát és 1991-ben Észtországot is.

A terjeszkedése során egyre gyakoribb lett Európa országaiban. Magyarországi előfordulásai is a nyugati irányú terjeszkedéssel függnek össze. Nálunk először 1989. május 6-án észleltek egy hím példányt a fertőrákosi üdülőtelepen és második előfordulása is ugyanitt volt. A megfigyelések területi eloszlását tekintve 50%-a a Tiszántúlon fordult elő. A megfigyelések rendszeressé válása miatt a fajt rendszeres, de kisszámú tavaszi átvonulónak tartjuk Magyarország vizes élőhelyeinek környezetében, ahol rendszerint sárga billegetők csapataihoz csatlakozik.