Újra fészkelnek barna kányák a Körös-ártérben!

2019.08.05.

Örvendetes hír, hogy a Körös-Maros Nemzeti Park Körös-ártér részterületén ismét megjelent költőfajként a barna kánya. Ez a fokozottan védett ragadozó madár rendkívül ritka az alföldi tájakon.

A barna kánya a XX. század közepéig gyakori, általánosan elterjedt fajnak számított Magyarországon. Utána azonban állománya jelentősen megfogyatkozott. Napjainkban a Tisza mentén már ismét gyakrabban előfordul, de a Körösök mentén igen ritka költőfaj. Néhány évvel ezelőtt fészkelt itt néhány pár, tavaly azonban már egy sem. Éppen ezért fontos, hogy idén két pár is fészket rakott.

Mindkét fészek a folyómedertől távolabb található. Érdekesség, hogy mindkét pár egy-egy egerészölyv korábbi fészkét alakította át saját ízlésére. Eddigi megfigyeléseink szerint mindkét fészekben két-két fióka nőtt fel.

A költést április második felében kezdték, s fiókáig júliusban váltak röpképesekké. A fiatal madarak augusztus végéig még a költőterületen maradnak. A barna kányák vonuló madarak, a telet Afrikában töltik.