Túzokszinkron: Több, mint félezer túzokot regisztráltak Dévaványa térségében

2020.01.31.

A közelmúltban lezajlott téli túzokszámlálás során összesen 527 túzokot regisztráltak a szakemberek a Körös-Maros Nemzeti Park területén. A madarak többsége változatlanul Dévaványa térségéből került elő.

A nemzetközi túzok szinkronszámlálás időpontját a korábbi évek hagyományaihoz hűen a sasszinkron utáni hétre határozták meg. Az időjárási körülmények is úgy alakultak, hogy január 23-a alkalmas volt a számlálás elvégzésére. A több hétig tartó köd szinte megszűnt, így jól megfigyelhetőek voltak a telelő csapatok. A néhány fokos fagy a járművek mozgásának kedvezett, járhatóak voltak a földutak.

A számlálás eredményéből kiderült, hogy a KMNP legnagyobb, dévaványai állománya jelenleg 501 példányt számlál. A másik telelő állománynak a Csanádi puszták adnak otthont, ahol 26 túzokot találtak az ott dolgozó kollegák. A harmadik tradicionális élőhelyen, a Kis-Sárrét térségében nem találnak most egyetlen példányt sem, mert azok a szomszédos Biharban vannak ezekben a hetekben. Ez a kapcsolat már régóta fennáll a közel fekvő területek között. Természetesen a dürgés kezdetére visszatérnek a madarak a Mezőgyán-Vésztő környéki pusztákra. Jelenleg is van egy műholdas adóval megjelölt túzokunk, amely éppen a Hortobágyon tartózkodik, bizonyítva a populációk között létező, élő kapcsolatot.

Nemzetközi szinkronról lévén szó, ebben az időszakban Németországban, Ausztriában, Csehországban és Szlovákiában is volt számlálás. A Körös-Maros Nemzeti Parkhoz legközelebbi szerbiai és romániai állományokat szintén számba vették. A Vajdaság területén 7 túzokot találtak, míg a partiumi területeken 37 példány volt.

A nemzetközi szinkronszámlálás adatai jónak mondhatóak, mert közel 1500 túzokot találtak a megfigyelők. A más időpontokban számba vett lokális mennyiség pedig még ennél is nagyobb értékeket mutatott.

A cikk borítóképét készítette: Nedeczky Gábor (Dürgés)