Sokszínű, változatos madárvilág a Kis-Sárrét mocsaraiban

2020.05.14.

A Körös-Maros Nemzeti Park Kis-Sárrét részterületén a halastavak mellett több jelentős mocsármaradvány és vizes élőhely-rekonstrukció is található. Ezek egymást kiegészítve, kitűnő költő- és táplálkozóhelyül szolgálnak a különböző vízimadarak számára.

A vizes élőhelyek jelentősége különösen az ideihez hasonló száraz tavaszokon értékelődik fel, amikor nagy térségek maradnak víz nélkül. Mivel mocsarainkban különböző kiterjedésű és mélységű vízborítások vannak, szinte minden madárcsoport megtalálja a számára kedvező élőhelyet.

Legjelentősebb mocsarunkban, az Ugrai-réten több mint 100 hektár van jelenleg is víz alatt, és itt nagyobb vízmélységek is találhatóak. A terület nagy része nádas, melyben idén is szinte valamennyi gémféle jelen van fészkelőként. A nagy kócsagok mellett kis kócsagok, bakcsók, üstökös gémek, vörös gémek, bölömbikák is költenek, a kanalasgémek száma pedig elérte a hatvan párat. Emellett nagy kárókatonák és mintegy 100 pár kis kárókatona is fészkel. A barát- és cigányréce szintén állandó költőfaj.

A közeli Sző-rét inkább a különböző récefajoknak biztosít költőhelyet, itt nincsenek nagyobb nádasok. A Kivágási-legelő élőhely-rekonstrukción jelenleg már csak sekély vízborítások vannak, éppen ezért inkább a különböző parti és gázlómadarak táplálkoznak rajta. A különféle cankók mellett havasi és apró partfutók, gólyatöcsök, batlák, kanalasgémek, fekete gólyák és nagy kócsagok látogatják. A kanalas és böjti récék költőfajként is jelen vannak.

A tavaly elkészült két vizes élőhely-rekonstrukción – Simotán és Kisvátyonban –, még nagyobb vizek is találhatóak, ezért a récefajok mellett itt van a legtöbb, fiókát nevelő nyári lúd család, a szegélyzónában pedig bíbicek, piroslábú cankók fészkelnek. Simotán legel a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság vagyonkezelésében élő magyar szürkemarhák egyik gulyája, így itt a legeltetést irányítva változatos, mozaikos élőhelyet sikerült kialakítani. A fentebb felsorolt élőhelyek mindegyikén fészkelnek barna rétihéják és különböző nádi énekesek, melyek közül a ritkább fajokat a fülemülesitke és a réti tücsökmadár képviseli.

Kisgyantén már csak a legmélyebb részeken maradt víz, ahol néhány pár tőkés és böjti réce fészkel.A Mágor-pusztai vizes élőhelyen csupán sekély vízfoltok maradtak, de néhány pár bíbic, nagy goda és piroslábú cankó ennek ellenére költésbe kezdett itt.

A cikk borítóképét készítette: Bernáth Sándor dr. (Becses zsákmány)

Az alábbi fotókat Tóth Imre készítette.