Rendkívül eredményes a túzokok költése a Csanádi pusztákon

2020.08.14.

Idén legalább nyolc túzokfióka nevelkedik a Körös-Maros Nemzeti Park Csanádi puszták részterületén. Mivel az itteni 24 példányos állományban csupán 17 tojó van, s ezek jelentős része még nem ivarérett, így ez a fiókaszám nagyon jónak mondható.

A Csanádi pusztákon élő kis létszámú túzokállomány jelen ismereteink szerint többé-kevésbé elszigetelt, egyfajta perempopuláció. Megóvására kiemelt figyelmet fordít a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság. Ezt a célt szolgálja a vetésterületek túzok számára optimalizált kialakítása.

A túzokok esetében a faj fennmaradását nem a népes szaporulat, hanem a hosszú élet biztosítja. Ezek a nagy madarak általában tíz évig is elélnek, de vannak ennél jóval idősebb példányok is. Életük első éve azonban nagyon kritikus, nemzetközi felmérések szerint ekkor a fiókák 60-80 százaléka elpusztul. Túlélésük az időjárástól kezdve a táplálék-felhozatalon át a predációig sok mindentől függ.

Idén a Csanádi puszták térségében az időjárás kedvezett a fiókanevelésnek. Az esők csak júniusban érkeztek, ezért a szántóföldi munkák és a gyepkaszálások is jelentős csúszással kezdődtek, a tojók tehát nyugodtan nevelhették fiókáikat. Ez nagyon fontos időszak az utódok életében, ugyanis csak nyolchetes korukban kezdenek repülni, de még akkor is nagyon ügyetlenek.

A túzoktojók 4-5 éves korukban válnak ivarérettekké. A Csanádi pusztákon élő 24 madárból 17 a tojó, s ezek egy része még nem ivarérett, így a 8 fióka rendkívül jó aránynak számít. A legnagyobb fiókák már anyányi méretűek és stabilan repülnek, akár egy-két kilométeren át is követik anyjukat. A kisebbek még csak kisebb távolságokat tesznek meg. A költések többsége egyfiókás, egyetlen kétfiókás van, ahol az egyik fióka kakas, a másik tojó. Ezek a fiókák már jó eséllyel indulnak az őszbe és a télbe, esélyük van arra, hogy túléljék az első, kritikus esztendőt.

Reményeink szerint a megfigyelt nyolc fiókánál is több van a térségben, a túzokmamák ugyanis rendkívül óvatosak, nagyon rejtegetik utódaikat. Megfigyelésük még nagy teljesítményű távcsövekkel sem egyszerű. Ha a jövőben is hasonlóan alakul a szaporulat, akkor minden esélye megvan a fennmaradásra ennek a kis túzokpopulációnak. Ehhez azonban sok munkára, sok szereplő együttműködésére van szükség, amihez megfelelő kereteket biztosít a Túzok-life program. Köszönettel tartozunk a környéken gazdálkodóknak is, akik a kaszálásoknál és a betakarításoknál tanúsított odafigyelésükkel, a védőzónák kialakításával sokat tesznek a faj fennmaradásáért.

A cikk borítóképét készítette: Nedeczky Gábor (Hajnali párkeresés)

A túzok rendkívül nagytestű madár, ezért nagyon sok élelmet kíván. Fő táplálékát a rovarok képezik, így ahol még élnek túzokok, ott még vannak rovarokban gazdag élőhelyek. Fotó: Balogh Gábor