Az ökológiai kutatásoknak kiemelkedő szerepe van a természeti értékek megőrzésében. Ha megértjük egy-egy veszélyeztetett faj élőhelyigényeit, akkor tudunk hatékonyan fellépni az érdekében.

Fotó: Dr. Klein Ákos

Jól példázza ezt az Őrségi Nemzeti Parkban található füleskuvik esete, melynek kutatását a DaRe to Connect nemzetközi projekt támogatásával kezdtük el két évvel ezelőtt. Mostanra értek be a kutatás eredményei, amelyet Klein Ákos és munkatársai publikáltak az Ornis Hungarica folyóiratban.

Ízelítő a cikkből:

A füleskuvik Otus scops a Kárpát-medencében perempopulációnak tekinthető az európai állomány zömét alkotó mediterrán népességhez képest. Mégis, az elterjedési terület szélén elhelyezkedő költőállomány vizsgálata és védelme evolúciós szempontból fontos. A jelen tanulmányban a magyar-szlovén határ két oldalán megtalálható, denzitásában jelentősen eltérő füleskuvik állományt vizsgáltuk. Nem találtunk eltérést a Goričko Tájpark és Vas megye ökológiai diverzitásában. Kimutatható volt, hogy a szlovén mintaterületen magasabb arányban vannak jelen a komplex művelésre utaló mezőgazdasági kultúrák (száraz gyepek, közepesen intenzíven kezelt gyepek, település közeli zöldségeskertek). E művelési ágak egymás melletti sokfélesége kedvez a füleskuvikok megtelepedésének. Kimutattuk, hogy a füleskuvikok a véletlenszerűhöz képest közelebb helyezkednek el a településekhez és a településekhez kötődő utakhoz, de az elsőrendű, forgalmasabb úttípusoktól távolabb fordulnak elő. Eredményeink erősítik a korábban már leírtakat, miszerint az utak elsősorban zajterhelésükkel taszítják a gyakran vokalizáló madarakat. A hazai viszonyokra javasoljuk a tájban kialakítani a veterán fák és állandósult cserjesorok hálózatát, illetve hosszútávon elkerülhetetlen a tájszerkezet további leromlásának megfékezése erőteljes szakpolitikai döntések segítségével.

A teljes cikk letölthető IDE KATTINTVA.

Írta: Dr. Szentirmai István