Héricsek, zsályák, aszatok

2020.01.13.

A Körös-Maros Nemzeti Parkban minden évben felmérjük egyes védett növényfajok állományait. A kutatásokat részben a Nemzeti Biodiverzitás Monitorozó Rendszer részeként, részben a saját kutatási programunk részeként végezzük. A védett növényfajok közül év elején meghatározzuk azon növények körét, amelyet az adott évben pontosabban felvételezünk. Minden növényfajt háromévente visszatérően mérünk fel, így az állományok változásait nyomon lehet követni hosszútávon.

A Körös-Maros Nemzeti Park két emblematikus, fokozottan védett növényfaja, a volgamenti hérics és a kónya zsálya esetében minden évben végzünk számolásokat. Ennek a két fajnak az elterjedési területe hazánkban Igazgatóságunk működési területére esik döntően.

A volgamenti hérics számolását a csúcsvirágzáskor szoktuk elvégezni, mely általában április elejére esik. Ennél a fajnál négy különböző korosztályt jegyzünk fel: a csíranövényeket, a 3-5 éves fiatalokat, az 5-8 éves még nem virágzó idősebb töveket, és a 8 évesnél idősebb, már virággal rendelkező töveket. Az évente elvégzett élőhely-kezelés következtében megállapítható, hogy a volgamenti hérics állománya stabil.

A kónya zsálya esetében a tőszámot és a virághajtások számát is meg szoktuk számlálni általában május közepén. A Kondoros határában 2006-2014 között végzett magvetésnek és élőhely-kezelésnek köszönhetően a kónya zsálya helyi állománya meghaladja a 3000 tövet.

A védett fajok esetében idén a szennyes ínfű állományait a működési területünkön, az agárkosbort és a mételyfüvet a Kis-Sárréten mértük fel.

A kisfészkű aszatok esetében a virágzó töveket számoljuk, meghatározott területeken, háromévente. Idén a Kis-Sárrét Fertály nevű területrészén, a Kígyósi-pusztán, és a Dévaványai-Ecsegi puszták Atyaszeg területrészén zajlott az állomány felmérése.

Az év folyamán egyéb fajok monitorozására is sor került. A Kígyósi-pusztán a tavaszi hérics, a sziki varjúháj, a fehér madársisak, a kardos madársisak, illetve a Bélmegyeri Fáspusztán a széleslevelű nőszőfű állományainak helyzetét vizsgáltuk. A Csanádi pusztákon a tavaszi hérics, a pusztai meténg, valamint a szártalan csüdfű számolását végeztük el.

A fotókat Sallainé Kapocsi Judit készítette.

A cikk borítóképét készítette: Gór Ádám

Kisfészkű aszat

Agárkosbor

Szennyes ínfű

Mételyfű