Eredményes vörös vércse költések a Kis-Sárréten

2020.07.28.

A Körös-Maros Nemzeti Park Kis-Sárrét részterületén az elmúlt évtizedben a vörös vércse költőállománya 80-110 pár között mozgott. Idén 90 költőpárt regisztráltunk.

Az ezredfordulón volt a mélypont, amikor csak 30-40 pár költött a területen. Ekkor költőláda kihelyezésekbe kezdtünk, hét telepen összesen mintegy 100 ládát tettünk ki olyan területekre, ahol legeltető állattartás folyik, ezen belül is elsősorban ott, ahol Igazgatóságunk a vagyonkezelésében lévő magyar szürkemarha állományával kezeli a legelőket. Ennek hatására növekedésnek indult a vörös vércsék állománya.

Ebben az évben összesen 90 költőpárt regisztráltunk, melyből 70 pár a költőládákban, 20 pedig természetes fészekben (szarka, dolmányos varjú) költ. A legnagyobb telepek idén is Körösnagyharsányban (13 pár) és Geszten (15 pár) vannak. Érdekesség, hogy Geszten, mivel minden láda foglalt volt, ezért az egyik pár a földön fészkelt, ami igen ritkán fordul elő. A kedvező tavaszi időjárásnak köszönhetően április derekára már a legtöbb pár kotlásba kezdett. Ennek köszönhetően június közepére és második felére a fiókák nagy része kirepült, már csak néhány későn költő, vagy pótköltésbe kezdett párnál találhatók még röpképtelen fiókák.

A költési siker átlagosnak mondható, a legtöbb párnál 5-6 fióka volt, csupán néhány esetben találtunk ennél kevesebbet. A költési idő vége felé a mezei pocok állománya megerősödött, ez kedvezett a fiókanevelésnek. A legtöbb család még augusztusban is együtt vadászik, csak később válnak önállóvá a fiatalok. Az állomány nagyobb része az ősz folyamán délebbi tájakra vonul.

A cikk borítóképét készítette: Perényi János (Reggeli csemege)

Fotó: Tóth Imre

Fotó: Tóth Imre