A Dél-Alföldön jó évük volt a szalakótáknak

2022.07.28.

Makói tájegységünkön jelentősen növekedett a költőállomány. Míg tavaly 59, idén már 71 pár szalakóta kezdett költésbe a Csanádi pusztákon és a Maros-ártéren. Többségük mesterséges odúban költött, de természetes faodúkban is találtak néhány fészekaljat. Táplálék szempontjából kedvező a helyzet, az alacsony gyepvegetációban a madarak könnyen hozzájutnak a rovarokhoz. A párok átlagosan négy fiókát neveltek fel, de ötfiókás fészekalj is volt. A költési időszak elhúzódott, még június végén is találtunk tojásokat.

Dévaványai tájegységünkön a korábbi évekhez hasonlóan idén is mintegy harminc pár szalakóta költött, döntő többségük az általunk kihelyezett költőládákban. Az első fiókák július közepén repültek ki. A szalakóták táplálkozásában itt is a rovarfogyasztás dominál (főként kisméretű szöcskék és sáskák), de mezei pockok is feltűnnek a palettán.

A Kígyósi-pusztán ebben az évben 65-67 pár szalakóta költött, ez mintegy 10 százalékkal több a tavalyinál. Közülük csupán egy pár választott természetes odút, a többiek a költőládák mellett döntöttek. Ezekből 90 darabot helyeztünk ki a Kígyósi-pusztán és a vele szomszédos Natura 2000-es gyepeken. A költések mintegy 90 százaléka sikeresnek bizonyult. A táplálék a korábbi évekhez képest kevesebb, ezért alacsonyabb, átlagosan négy a fiókaszám, de egy esetben találtunk 7 fiókát is.

Kirepült szalakótafióka. Fotó: Őze Péter

A Cserebökényi-pusztákon idén nagyon jó évük volt a szalakótáknak. Túlnyomó többségük május közepétől kezdett költésbe és a legtöbb helyen öt fióka nőtt fel. A kihelyezett 200 darab, „D” típusú odúból 166-ban találtunk szalakótát, továbbá két vércseládában is szalakóta költött. Az odúkban jellemzően 4-5 jól fejlett fióka volt, de hat helyen 6 fiókás, egy odúban 7 fiókás, egy helyen pedig 9 fiókás fészek is előfordult. A természetes odúk felmérése nem volt teljeskörű, de megállapítható, hogy a harkályok által vájt odúkban költő szalakóták száma is emelkedett 2022-ben. A száraz, meleg időjárás kedvezett a szalakóták fő táplálékát jelentő egyenesszárnyúak szaporodásának, jelentősen nőtt a sáskák állománya. A táplálékbőségben több fióka nevelését vállalták a szülők.

A Kardoskúti Fehértó részterületen idén 21 párral több szalakóta költését mértük fel, mint 2021-ben. A természetes odúkban költőkkel együtt 81 pár fészkelt a területen. A június végén elvégzett ellenőrzés alkalmával az odúk többségében 5 tollas, vagy tollasodó fióka volt. Az első fiókák június végén kezdtek kirepülni, s július közepéig szinte az összes fiatal madár elhagyta az odút.

Szalakóta fiókák. Fotó: Őze Péter

A Kis-Sárréten összesen 70 mesterséges odút helyeztünk ki az elmúlt években. Idén összesen 52 pár költött a területen, ez négy párral több, mint az előző évben. Csupán három pár költött természetes odúban, a többiek az általunk kihelyezett költőládákat választották. Egy pár kivételével valamennyien sikeresen repítettek fiókákat. A fiatal madarak most még szüleikkel együtt járnak táplálékot keresni.

A cikk borítóképét készítette: Halmos Endre (Ajándék)