Virágzik mutatós löszpusztai cserjefajunk, a törpemandula

2020.04.16.

Az elmúlt időszak meleg időjárásának köszönhetően Körös-Maros Nemzeti Park élőhelyein kibontották szirmaikat a törpemandulák.

E védett fajunk a rózsafélék családjába tartozik. Fél, egy méter magas, sűrűn bokros lombhullató cserjefaj. Lándzsás, csipkés-fűrészes szélű levelei spirálisan szórt állásban helyezkednek el. Vékony hajtásainak egész hosszában március vége –április közepe táján lombfakadással együtt nyílnak rózsaszínű, ötszirmú virágai. 1-2-centiméteres csonthéjas termését sűrű molyhos burok fedi. Gyökérsarjak útján, vegetatívan szaporodik. Tőről jól újul, a kaszálást, hajtásai levágását eltűri.

Eurázsiai, kontinentális flóraelem. Közép-Európától Kelet-Szibériáig fordul elő. Magyarországon természetes állományai ritkák. Az Alföldön egykor a tatárjuharos lösztölgyesek szegélyén, löszcserjésekben fordult elő. A lösztalajú tiszántúli területek jórészét felszántották, ezért a törpemandula számos más erdőssztyepp és löszgyep növényfajhoz hasonlóan a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság működési területén utak, vasutak mezsgyéibe szorult vissza. Megmaradt állományainak legnagyobb veszélyeztető tényezői a mezsgyék elszántása, tereprendezése, vegyszerezés és ennek következményeként az élőhely gyomosodása, valamint élőhelyeinek becserjésedése.

E dekoratív virágú növényt termesztésbe is vonták, nemesített fajtái sokfelé megtalálható díszcserjék.