A Körös-Maros Nemzeti Parkon belül a Kis-Sárréten vonul át a legtöbb vadlúd. A Biharugrai- és a Begécsi-halastavak nemzetközi jelentőségű vízimadár-pihenőhelyek.

Az első nagy lilikek szeptember utolsó napjaiban jelentek meg a Biharugrai-halastavakon. Számuk egészen október végéig csak lassan emelkedett, nem érte el a k4háromezret. November első napjaiban azonban jelentős növekedés következett be, az elmúlt napokban már 32 ezer lett a nagy lilikek és 3 ezer a nyári ludak száma. Csapataikban néhány kis liliket és vörösnyakú ludat is felfedeztünk. A vadludak többsége a nappali órákban kukoricatarlókon, kisebb része legelőkön táplálkozik. Egy-egy jó táplálkozóhelyért igen nagy távolságokat is képesek megtenni.

Kardoskúton szintén jelentős számban állomásoznak vadludak, november 12-én alkonyatkor már 12 500 példány húzott be éjszakázni a Fehér-tóra. Többségük nagy lilik, de egy öreg kis liliket, 14 vörösnyakú ludat, 25 nyári ludat és egy apácaludat is megfigyeltünk abban a 2000-2500 egyedből álló csapatban, amely napközben is a tavon tartózkodott. A vadludak száma a kardoskúti Fehér-tó környékén az utóbbi másfél hétben nem változott számottevően.

A Csanádi pusztákon is viszonylag nagy számban, több ezres nagyságrendben állomásoznak a vonuló vadludak. Legalább 3 ezren éjszakáznak a Csikóspusztai-tavon, ahol az esőzéseknek köszönhetően mostanra jelentős vízborítás alakult ki. Az utóbbi napokban a Nagy-Zsombékon is megfigyeltünk éjszakázó vadludakat, annak ellenére, hogy itt nincs jelentős mennyiségű víz. A nappali órákban nagy számban (mintegy 5 ezren) táplálkoznak a Kopáncs-puszta és a Királyhegyesi-puszta gyepterületein. Döntően nagy lilikek alkotják a csapatokat, de néhány kis lilik is elvegyül köztük.

Észak-Békés megyében kora ősszel néhány száz nyári lúd volt jelen, majd a szokott időben, október elején megérkeztek az első lilik csapatok. A következő hetekben számuk csak néhány százra duzzadt, egészen november elejéig, amikor már 3-4000 nagy lilik húzott be a Kenderesszigeti-halastavakra inni, majd éjszakázni. Eddig más lúdfajt még nem láttunk közöttük.

A cikk borítóképét készítette: Géczy Dorottya (Vadlúd sokadalom)

Fotó: Tóth Imre