Szépséges madárvilág: Vörösnyakú ludak a Kenderesszigeti-halastavakon

2020.02.15.

Késő ősszel a hazai nagyobb vizes élőhelyeken megjelennek az északkeletről érkező vadlúdcsapatok. A Körös-Maros Nemzeti Park klasszikus vadludas területei a kardoskúti Fehér-tó, a Biharugrai és Begécsi halastavak és a Kígyósi-puszta. Alkalmanként az Észak-Békésben fekvő Kenderesszigeti-halastavak is szolgálnak érdekességgel vadlúdvonulás idején.

Az utóbbi évtizedek trendje az egyre későbbi érkezés és az áttelelések rendszeressé válása. Évtizedekkel ezelőtt az érkezést a vetési ludak kezdték szeptember végén, majd október első hetében megérkeztek a nagy lilikek. Itt maradt a lúdsereg egészen a fagyok beálltáig. Szinesítő elemként néhány színpompás vörösnyakú lúd és kis lilik is megjelent közöttük.

Mára az időjárási körülmények és egyes fajok mennyiségi viszonyai megváltoztak nemcsak a mi térségünkben, hanem egész Magyarországon. A vetési lúd az egyik legritkább vadlúdfaj lett, miközben a korábbi évtizedekben 25-30 %-os részvétellel szerepelt az Alföld vadlúd-állományában. A nagy lilikek sem érkeznek tömegével már október elején, hanem november közepe táján látjuk csak nagyobb csapataikat rendszeresen. A kis lilik sajnos megmaradt a szórványosan megfigyelhető fajok körében, de évről évre azért megjelenik a biharugrai és a kardoskúti gyülekezőhelyeken.

A vörösnyakú lúd előfordulása térben-időben kitolódott. Már nem egyes egyedeit, hanem csapatait látjuk a gyülekezőhelyeken. Néhány éve egy szinkronizált vadlúdszámlálás alkalmával már több ezer példány előfordulását lehetett kimutatni Magyarországról, ami egy vonulási útvonal-módosulás eredménye. Ez az egyébként veszélyeztetett állományú, kis termetű lúdfaj Nyugat-Szibéria kis területén költ. Csaknem a teljes állomány a Kaszpi-tenger déli felének öbleiben, a Fekete-tengeren, Romániában és Bulgáriában telel. Felértékelődőben van a Kárpát-medencében található telelőhelyeinek fontossága is.

A Kenderesszigeti-halastavakon a napokban több alkalommal figyeltük meg vörösnyakú ludak kisebb csapatait, amint a védett terület vizein tartózkodnak. A legtöbb 12 példány volt.

A cikk borítóképét készítette: Heincz Miklós (Vörösnyakú lúd)