Méltatlanul bánunk a szerves hulladékkal

2020.02.25.

A háztartási hulladékunk harmada hasznosítható szerves anyag, mégis a vegyes szeméttel együtt hulladéklerakókba és -égetőkbe kerül.

Kertes házakban lakók ezt a problémát könnyen át tudják hidalni komposztálással, és szerencsére sok helyen még mindig nagy hagyománya van ennek a környezetbarát hulladékkezelési módnak. Azonban a Humusz Szövetség még mindig sok kérdéssel és tévhittel találkozik a komposztálással kapcsolatban.

Ezért létrehoztak egy online komposztkvízt, ahol nemcsak tesztelni lehet komposzttudásunkat, de aki most vágna bele, sokat tanulhat is róla.

A szerves hulladékok kezelése jelenleg nem tekinthető egyáltalán fenntarthatónak. A háztartási biohulladék égetőművekbe vagy lerakókba kerül. Ennek a több évtizedes helytelen gyakorlatnak köszönhető, hogy a tápanyagban elszegényedett talajainkat mesterséges, fosszilis alapú műtrágyákkal kell táplálni. Eközben rengeteg energiát pazarolunk arra, hogy a magas víztartalmú szerves hulladékot lerakóba szállítsuk, ahol az oxigénmentes környezetben a szén-dioxidnál erősebb üvegházhatású gáz, metán szabadul fel belőlük.

Fotó: pixabay.com

A magas arányú újrafeldolgozási célszámokat lehetetlen elérni a biohulladékok külön kezelése nélkül. Nem véletlen, hogy az Európai Unió előírja a tagállamok számára ezek elkülönített gyűjtését és/vagy kezelését 2023. december 31-ig.

Ahol ez lehetséges, elsősorban a helyben történő (házi vagy közösségi) komposztálást kell elősegíteni és támogatni. Sűrűn lakott területeken megoldást nyújthat a a konyhai szerves hulladékok házhoz menő szelektív gyűjtése, amelyek komposztálásra vagy fermentálásra (biogáz termelés céljából) kerülhetnek.

Sokan nem tudják, de kerttel rendelkező társasházaknak is van lehetőségük komposztálni, ehhez csupán a lakóközösség összefogására van szükség.

Beltéri komposztálási lehetőség is egyre több van, de tény, hogy elengedhetetlen lesz nagyobb településeken bevezetni a biohulladékok házhoz menő szelektív gyűjtését.