Élőhely-kezelés a Bükk-fennsíkon

2019.12.09.

A XIX. század végéig legeltetéssel és kaszálással hasznosított és fenntartott Bükk-fennsíki rétek állapotjavítását tűzve ki célul, a 2000-es évek első felében Igazgatóságunknak – elsősorban KEOP pályázati forrásból – sikerült ezen területeket a természetességi kategóriájuknak közel megfelelő állapotba visszahoznia.

Sajnos azonban szabad kapacitás és forrás hiányában, egészen a tavalyi évig, csupán a Szilvásváradi Erdészet részleges és nem elsősorban természetvédelmi célú – bár a területileg illetékes természetvédelmi őr kolléga iránymutatásait figyelembe vevő – rétkezelése volt, ami a rétek fennmaradását valamelyest biztosította. A megfelelő kezelés hiánya viszont nem csupán a korábbi munkák eredményeként elért, javuló tendenciájú természeti állapot fennmaradását veszélyeztette, hanem a természetes szukcessziós folyamatok következtébeni beerdősüléssel, a legeltetés és kaszálás hiánya folyományaként gyep-degradálódással, valamint inváziós növényfajok megjelenésével párosultan a különlegesen értékes Bükk-fennsíki rétek effektív területének csökkenéséhez és minőségük romlásához vezetett.

2018-ban és az idei évben azonban az Agrárminisztériumtól erre a célra igényelt és kapott összegből Igazgatóságunk folytathatta a közel 2 évtizede megkezdett élőhely-rekonstrukciós beavatkozásokat. A munkaterületek jelentős része köves/sziklás, változó meredekségű felszínen, esetenként nehéz megközelíthetőségű térszíneken fekszik, illetve a gyepkezelés élőerőt, speciális gépeket, szakértelmet és gyakorlatot igényelt, így a vonatkozó feladatok elvégzését egy, a területen és a munkában jártas vállalkozóval, a répáshutai illetőségű ifj. Mátrai Jánossal valósítottuk meg. A gyepkezelést a vállalkozó az Igazgatóság saját gépparkjának igénybevételével és a terület természetvédelmi őrének irányításával és rendszeres ellenőrzésével végezte.

A rétkezelés a 18/1976. OTvH határozattal kihirdetett és többször módosított, valamint a 126/2007. (XII. 27.) KvVM rendelettel fenntartott védettségű Bükki Nemzeti Park, illetve a HUBN10003 kódszámú, ’Bükk-hegység és peremterületei’ elnevezésű, kiemelt jelentőségű különleges természet-megőrzési Natura 2000 területeken Nagyvisnyó és Szilvásvárad községhatárokban fekvő, természetvédelmi szempontból legértékesebb hegyi rétjein (Huta-rét, Kishuta-rét, Faktor-rét, Csurgói-rétek, Kerek-rét, Nagymező, Keskeny-rét, Zsidó-rét, Feketesár-rét) valósult meg tavaly közel 94, míg az idén mintegy 85 ha-nyi területen.

A vállalkozó feladatai közé a korábbi élőhely-kezelések területén gépi és kézi cserjeirtás, a felverődött cserje-sarjak és siska nádtippan kézi motoros fűkaszával történő levágása, a levágott anyag terület szélére történő lehordása és deponálása, gépi és kézi kaszálás, a kaszálék összegyűjtése és a terület szélére történő lehordása, bebálázása, majd elszállítása, valamint gépi szárzúzás tartozott. Egyes részeken a cserjésedés megakadályozása, másutt az invazív fajok (pl. siska nádtippan) visszaszorítása volt a cél.

A fenti gyepkezelések a Bükk-fennsíki hegyi kaszálórétek, mint kiemelten értékes, védett és fokozottan védett fajok élőhelyei, egyszersmind tájképi értékeinek fenntartása, a gömbös kosbor, Szentlászló-tárnics, kornis tárnics, északi sárkányfű, Janka-tarsóka állományainak, valamint a haris, a bükki karszt szerecsenboglárka, a havasi tűzlepke és szürkés hangyaboglárka populációinak és élőhelyeinek megőrzése érdekében történtek.

Írta: Bartha Attila – terület-felügyelő

A cikk borítóképét készítette: Bodolai Márton (Különös éjszaka volt)