Éjszakai repülők: kikeltek a nagy szikibagolylepkék

2022.10.06.

A Körös-Maros Nemzeti Park Dévaványai-Ecsegi puszták részterületén él egy különleges lepkefaj, a nagy szikibagolylepke. Kifejlett példányai szeptember-októberben repülnek ki, igaz leginkább csak az éjszakai órákban mozognak.

A nagy szikibagoly egy speciális lepkefaj, amely csupán egyetlen tápnövényhez, a sziki kocsordhoz kötődik. Maga a lepke fokozottan védett, tápnövénye pedig védett státuszban van. Mivel a Dévaványa környéki szikes pusztákon nagyobb kiterjedésű kocsordos állományok vannak, így itt ez a lepkefaj is gyakrabban fordul elő.

Fotó: Szegedi Fruzsina

Ritkán kerül szem elé, s legnagyobb eséllyel éjszaka, lámpázás mellett tudjuk megpillantani. Jelenlétére úgy is következtethetünk, ha alaposan megvizsgáljuk a sziki kocsordok tövét, s ott apró, fehér halmokat, forgácsszerű, grízre hasonlító növényrészecskéket találunk. A szikibagolylepkék hernyója ugyanis a növény gyökerét rágja, és a forgácsszerű gyökérrészeket a felszínre kotorja.

A bábokból szeptember-októberben bújnak ki az imágók. A kifejlett lepkék közepes termetűek, kb. 4 centiméteresek, szárnyfesztávolságuk eléri az 5,5 centimétert. Szép vöröses-narancsos barnás színezetűek, szárnyaikat fehér foltok díszítik.