Egy sikeres természetvédelmi akció Bácsborsódon

2024.06.26.

A gyakorlati partifecske-védelem Észak-Bácskában több évtizedes múltra tekint vissza. A kilencvenes, majd kétezres években elsősorban az MME Bács-Kiskun megyei Helyi Csoportja, valamint a Baja Ifjúsági Természetvédelmi Egyesület koordinálta a partifecskék által lakott homokbányákban, építkezések alapjaiban kialakult telepek védelmét és a partfalak tavaszi felfrissítését. A 2010 utáni évektől a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság is szerepet vállalt, elsősorban az önkormányzati tulajdonban levő homokbányák madárbarát szempontú felújításában.

A partifecske, ellentétben a többi hazai fecskefajjal 40-60 cm hosszú járatot ás a homokfalakba, aminek a végén a költőüreg található. A telepesen költő partifecskék sokszor több száz, néha ezer párt számláló kolóniákban fészkelnek. Egy-egy telep mérete nagyban függ a fészkelésre alkalmas falfelületek kiterjedésétől, valamint a táplálékellátottságtól.

Azért is fontos ezeket a homokfalakat mesterséges módon fenntartani, mert a természetes fészkelőhelyeik, a folyók menti partfalak, szakadó falak száma csökkenőben van. A fecskék szerencsére igen nagy hatékonysággal fedezik fel a nekik alkalmassá tett homokbányákat, anyagnyerő gödröket és előszeretettel kezdenek költésbe ilyen alternatív helyeken.

A partifecskék körülbelül 40-60 cm hosszú járatot ásnak a homokfalakba. Fotó: Kiss Mónika

Az idei évben létrejött Bácsborsódi Természet és Környezetvédő Egyesület céljai között szerepel a település természeti értékeinek védelme, valamint az élőhelyek megóvása. A civil szervezet aktívan együttműködik Igazgatóságunkkal, a szakmai kérdésekben folyamatos a kommunikáció. Az Egyesület az ötlet megvalósításához támogatóként felkérte a bácsborsódi székhelyű De-Agrár Kft.-t, amelynek jóvoltából az idei év áprilisában kialakításra került egy 20 méter hosszú meredek homokfal szakasz, amit a gyurgyalagok mellett a partifecskék is felfedeztek és elfoglaltak. A felmérés alapján mintegy 220 új költőüreg keletkezett, ami a becslések szerint minimum 150 pár partifecskének ad otthont.

Gyűrűzéshez befogott partifecske. Fotó: Mórocz Attila

Június 15-én néhány lelkes önkéntes bevonásával gyűrűzési célú mintavételezést végeztünk a partifecske telepen. Összesen 179 madár lábára került gyűrű, valamint 47 már korábban megjelölt madarat sikerült visszafogni.

A visszafogott madarak 11 különböző helyszínen kaptak gyűrűt, amiből látszik, hogy az észak-bácskai populációt alkotó telepek között igen nagy a keveredés. Ami még érdekesebb, az az idén, más telepeken jelölt, majd Bácsborsódon visszafogott madarak nagy aránya. A költési időben egyes telep lakói közötti átmozgás okai ismeretlenek. Nem zárható ki, hogy a bácsalmási és felsőszentiváni telepeken meghiúsult költések után ezek a párok új fészkelőhelyen próbálkoznak sarjúköltéssel.

A 3 külföldi gyűrűs madár közül a cseh a legérdekesebb, ebből az országból származó partifecske nagyon ritkán kerül visszafogásra térségünkben.

Az alábbi táblázat tartalmazza a visszafogott gyűrűs madarak adatait.

Gyűrűzés helye Gyűrűzés éve Visszafogott madarak száma
Csátalja 2021 1
Baja (homokbánya) 2023 2
Sükösd (Gruber-bánya) 2023 6
Gara 2020 1
Gara 2021 1
Gara 2022 4
Gara 2023 7
Nagybaracska 2023 1
Bácsalmás 2018 1
Bácsalmás 2023 7
Bácsalmás 2024 9
Mélykút 2021 1
Baja-Mogyi Kft 2023 1
Felsőszentiván 2024 2
Csehország 1
Szerbia 2
Összesen 47

Írta: Tamás Ádám – természetvédelmi őrkerület-vezető, KNPI

A cikk borítóképét készítette: Kocsis Ferenc (A legkisebb fecske)