Alkonyi szerenád: magyar tarszák muzsikálnak a Maros hullámterében

2020.06.25.

A Körös-Maros Nemzeti Park Maros-ártér részterületén esténként különleges muzsikának lehetünk fültanúi. Megkezdődött a magyar tarszák nászidőszaka, amikor a hímek ciripeléssel csalogatják magukhoz a nőstényeket.

A magyar tarsza egy lassú mozgású, röpképtelen fürgeszöcskeféle, amely endemikus (bennszülött) faj a Kárpát-medencében és a világon csak itt fordul elő. A hajdani sztyeppei életközösség egyik utolsó hírmondója, mintegy 10 ezer éve él a Pannon régióban.

Zöld színével tökéletesen beleolvad környezetébe. Lágyszárú, kétszikű növények zöld részeivel táplálkozik. A mozgásban izmos ugrólábai segítik. Szárnyai csökevényesek, ezért röpképtelen. A hímek a nászidőszakban ezekkel a szárnyvégekkel adják ki jellegzetes, ciripelő hangjukat. Ha az esti órákban sétálva figyelmesen szemlélődünk, akár meg is pillanthatjuk a fűszálak tetején muzsikáló magyar tarszákat.

A nőstényeknek feltűnő, felfelé ívelő tojócsövük van, ezzel rakják le petéiket a földbe. A peték akár 3-5 évig is szunnyadhatnak a talajban, így ha a felszíni populáció valamilyen okból megsemmisül, akkor is lesznek utódok, biztosított a faj túlélése.

Magyar tarszákkal az Alföldön sokféle élőhelyen találkozhatunk. A Maros bökényi öblözetében egy felhagyott temetőben és a gát oldalán, néhány száz méteres hosszban különösen népes a populáció.

Fotó: Drahanovszki Gábor

Fotó: Drahanovszki Gábor