Az illegális hulladéklerakók felszámolása, illetve a használaton kívüli romos épületmaradványok elbontása a „Fertő-táj természetes élőhelyeinek komplex helyreállítása és fejlesztése” című projekt keretében, az Európai Unió finanszírozásának köszönhetően történt meg.

A Fertő tó mentén 12 tonna kommunális hulladék, 44,8 tonna lomhulladék, 817 tonna törmelék, 251 kg használt gumiabroncs és 7,5 tonna veszélyes hulladéknak minősülő pala került összegyűjtésre.

Az összegyűjtött hulladék a hatályos jogszabályoknak megfelelően újrahasznosításra, lerakásra vagy ártalmatlanításra került.

Fertő–Hanság Nemzeti Park által megvalósított élőhelyfejlesztési projekt keretében az illegális hulladéklerakók felszámolása és a használaton kívüli épületek bontása mellett többek között sor kerül a gyepek helyreállítására és állapotuk javítására, az özönnövények állományainak felszámolására és az ökológiai vízigény kielégítéséhez szükséges árkok, csatornák rehabilitációjára is annak érdekében, hogy a Fertő-tájon található természetes és természetközeli élőhelyek kiterjedése növekedhessen, illetve az azokat veszélyeztető tényezők hatása csökkenjen.

A Fertő tó Sarród, a Fertő–Hanság Nemzeti Park központja felől fényképezve – Fotó: MTVA Fotó: Molnár-Bernáth László

A cikk borítóképét készítette: Molnár Zsolt dr. (Varázslatos Fertő tó)