Vörös csüngőlepke a paksi Ürgemezőn

2022.09.16.

A vörös csüngőlepke hazánk ritka, veszélyeztetett feltűnő színezetű lepkefaja. Élőhelyei a természetes száraz sztyepprétek, nyílt és zárt homoki gyepek. Melegkedvelő, Közép- és Dél-Európában elterjedt faj.

Élőhelyének változásaira érzékenyen reagál, hazánkban az elmúlt ötven évben az ismert lelőhelyeiről nagyrészt kipusztult. Élőhelyét akác és fenyő ültetvények foglalják el, nem tűri az intenzív legeltetést és taposást. A Dél-Mezőföldről egyetlen Paks mellől ismert előfordulása a kétezres évek elején nem védett területen volt, ahonnan mára valószínű kipusztult. Az idén augusztusban a Dél-Mezőföld Tájvédelmi Körzet paksi Ürgemező területéről egy példánya lencsevégre került, egy húsz éve nem legeltetett, a vajszínű ördögszem tápnövényében gazdag akácerdők közé ékelődött pici gyepfoltról. Itt még bőven virágzott a tápnövénye, amire évente egyszer júliusban teszi petéit. Hernyója augusztus végére egy pergament gubót készít és az elszáradt növényen hibernál. Élőhelye a nemzeti park igazgatóság kezelésében van, zavartalanságának biztosításával remélhetőleg a faj újonnan felfedezett elszigetelt populációját sikerül megvédeni.

A vörös csüngőlepke fokozottan védett, természetvédelmi értéke 100.000 Ft.

Szöveg és kép: Kováts László

A cikk borítóképét készítette: Gór Ádám