Új élőhelyfoltban is sikerült megtalálni a magyar szöcskeegereket

2024.05.27.

A Magyar Természettudományi Múzeum immár 19 éve minden tavasszal és ősszel felméri a magyar szöcskeegér (Sicista trizona) Borsodi-Mezőségben található állományát, amely az egyedüli ismert szöcskeegér-populáció Magyarországon.

Mint minden rendszernek a természetben, ennek a populációnak a mérete is dinamikusan változik. Az élő és az élettelen környezeti változók hatására egyes években alacsonyabb, akár kritikusan is lecsökkenhet a létszáma néhány példányra, míg máskor, amikor „a dolgok jóra fordulnak”, virágzik az állomány, az állatok szaporodnak és az utódok sikeresen elérik a szaporodási korukat.

Fotó: Kozma Attila (BNPI)

Valószínűleg a 2021-2022-es durva szárazság hatására az egerek szaporodása kevésbé volt eredményes és lecsökkent a létszámuk. Ez az aszály nemcsak a szöcskeegerek számára bizonyult kedvezőtlennek, hanem számos egyéb állat- és növényfajnál is jelentős nagyságú egyedszám visszaesés volt tapasztalható. Azonban most, 2024 tavaszán már a regeneráció első jelei láthatók, ami a szakemberek véleménye szerint a szaporodási szempontból sikeres 2023-as évnek köszönhető, amikor a csapadéktöbblet miatt a jól fejlett növényzet gazdag táplálékot kínált az egereknek.

A felmérés a talajcsapdák leásásával kezdődik: az első csapda helyének kijelölése kifejezetten fontos. Fotó: Hák Flóra természetvédelmi referens (BNPI)

A csapdával megfogott egerek között előkerült egy igen előrehaladott vemhességi állapotban lévő nőstény is! Ez azért érdekes, mert a felmérés időpontját pont azért időzítik május elejére, mert ekkor még csak a fokozott aktivitással járó párzási időszakuknak kellene lenni. Hiába, az egyre korábban érkező tavasz rendesen felborítja a ritmust az egerek életében is.

Fotó: Balázsi Péter, természetvédelmi őr (BNPI Dél-Borsodi Tájegység)

A kutatás célja idén is hármas volt: az éves, tavaszi felmérés elvégzése egy állandó mintaterületen, új élőhelyek keresése, illetve mintavétel a teljes genom szekvenáláshoz a Biodiversity Genomics Europe projekt számára. Mindhárom cél – a reményeknek megfelelő eredménnyel – teljesült! Amellett, hogy a mintaterületen végzett monitoring (felmérés) az állomány emelkedését mutatja, még egy eddig ismeretlen, új élőhelyfoltban is sikerült megtalálni a szöcskeegereket. Ráadásul viszonylag nagyobb egyedszámban! A genetikai mintavétel is elkészült, így hamarosan rendelkezésre áll a faj teljes genomja, ami jelentős mértékben megnöveli a szöcskeegér megőrzését is elősegítő populációgenetikai információk minőségét.

A felmérés a Magyar Természettudományi Múzeum, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, a Bükki Emlőstani Kutatócsoport Egyesület és a Debreceni Egyetem / University of Debrecen Evolúciós Genomikai kutatócsoport, valamint ügybuzgó önkéntesek részvételével valósult meg a LIFE IP GRASSLAND-HU (LIFE17 IPE/HU/000018) projekt keretében.

Forrás: Magyar Természettudományi Múzeum facebook oldala

A cikk elkészítésében közreműködött Balázsi Péter természetvédelmi őr (Dél-Borsodi Tájegység) és Hák Flóra természetvédelmi referens.