Igazi meglepetés! – Fekete sas bukkant fel a Kígyósi-pusztán

2020.03.02.

A Körös-Maros Nemzeti Park Kígyósi-puszta részterületén az elmúlt fél évszázadban egyetlen alkalommal sem regisztráltak fekete sast. Ezért is számít rendkívüli érdekességnek, hogy a február 19-i terepbejárás során e ritka madárfaj egy fiatal példánya is szem elé került.

A fekete sasok Kelet-Európában és Ázsiában költenek. A Kárpát-medencében ősztől kora tavaszig fordulnak elő, nagyon kis számban. A tapasztalatok alapján, a Magyarországon időző példányok száma csak kivételes esetekben közelíti meg a tíz példányt, általában ennél kevesebb madárról tudnak a kutatók. Ez a sasfaj a nedves, vizenyős területeket szereti, ezért a Körös-Maros Nemzeti Parkon belül a Kis-Sárréten, a Biharugrai-halastavak környékén bukkan fel telente 1-1 példány. Arra azonban, hogy a Kígyósi-pusztán is megjelent volna, az elmúlt 50 évben nem volt példa.

A fekete sas régebbi magyar neve nagy békászósas, ami arra utal, hogy elsősorban a vizek közelében, nedves élőhelyeken szeret tartózkodni, mert ott talál táplálékot: békákat, kígyókat, vízisiklókat. Sas lététre viszonylag rendszeresen fogyaszt rovarokat, de az állati tetemek eltakarításából is kiveszi a részét. A Kígyósi-pusztán jó eséllyel találhatott vízisiklókat a vízállásokban.

Nevéhez méltóan feltűnően kormos-feketés színezete van, de a fiatal madaraknál jellegzetes a sötét alapon messzire világító fehér farkcsík. Kiterjesztett szárnyában jól megfigyelhető egy vékony fehér sáv, mely alapján könnyen felismerhető.

A Kígyósi-pusztán megfigyelt madarat varjak és ragadozó madarak (rétihéják, egerészölyvek) kísérték, ez a sasok esetében általában így van. A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai a terepbejárás során ugyanazon a napon két alkalommal is látták a fekete sast.

A cikk borítóképét készítette: Dr. Barsi Ernő (A fekete herceg)